In 2021 lag het gemiddelde loon van iemand van 35 tot 44 jaar (1.510 euro) 19,6% hoger dan dat van een jongvolwassene van 25 tot 34 jaar (1.263 euro), volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

Uit de gegevens van het INE die in de NM werden gerapporteerd, blijkt ook dat in hetzelfde jaar "69% van de vrouwen een bruto maandloon had dat maximaal gelijk was aan het gemiddelde van 1.354 euro dat in deze bevolkingsgroep werd waargenomen".

"De verdeling van het bruto maandsalaris in Portugal in elk van de onderzochte jaren is positief asymmetrisch, met een hoge concentratie van werknemers met een laag inkomen", zo valt te lezen.

INE concludeert ook dat "verschillende ongelijkheidsindicatoren wijzen op een lichte vermindering van de ongelijkheid van de inkomensverdeling tussen 2019 en 2021 in Portugal".

Deze gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de Monthly Remuneration Statement die bedrijven aan de Belastingdienst doorgeven en maandelijks aan INE doorgeven.