Menselijke gedachten zijn de gouden bruggen waarover engelen reizen om mensen bij te staan. Als we hand in hand met de engelen werken, kunnen er magie en wonderen gebeuren en in de gouden toekomst die ons wacht, zullen we natuurlijk allemaal samenwerken voor het hoogste goed.


De engelen in dienst nemen

Vele jaren geleden, toen ik voor het eerst op het engelenpad kwam, verbleef ik tijdens een cursus in Glastonbury in een B&B. Ik wist niet dat de eigenaresse een medium was dat engelen zag! Toen ik na de eerste dag terugkwam, wees ze me beschuldigend aan: 'Jij,' zei ze, 'bent vandaag weggegaan en hebt tientallen engelen werkloos achtergelaten! Ze hebben hier de hele dag rondgehangen zonder iets te doen!

Ik leerde toen dat er miljoenen engelen zijn die gewoon wachten om ons te helpen. Ze ontwikkelen zich door ons bij te staan, maar als wij ze niet sturen, kunnen ze niets doen.

Vraag hen te helpen onder genade, want je mag je niet bemoeien met iemands karma. De woorden 'onder genade' betekenen dat de engel alleen kan doen wat de ziel van de persoon toestaat.

Dus, als je een ramp op het nieuws ziet, vraag de engelen daarheen te gaan om te helpen. Als je een ambulance ziet, vraag de engelen van genezing naar de persoon in nood te gaan. Waar je zware energie voelt, vraag de engelen van zuivering hun licht op die plaats te laten schijnen.

Hoe meer je je met hen verbindt en hen stuurt om anderen en de planeet te helpen, hoe meer engelen je zullen omringen.

Engelen vinden vaak oplossingen waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben. Ik had een buurvrouw die haar hond de hele dag thuis liet. Hij jankte en was duidelijk eenzaam en ellendig. Uiteindelijk kon ik er niet langer tegen. Elke dag als ik langs het huis liep vroeg ik de Engel der Dieren om de hond te helpen. Een paar weken nadat ik om hulp begon te vragen kwam ik langs de dame die haar prachtige hond uitliet. Ik stopte om met haar te praten en ze vertelde me dat ze onverwachts ontslagen was en dus de hele dag thuis was!!!

Als je een onderbuikgevoel hebt dat iemand hulp nodig heeft, roep dan gewoon de engelen op en vraag hen naar die persoon toe te gaan. Aarzel niet en vraag het meteen. Ik kende iemand die 's nachts wakker werd met een onderbuikgevoel dat zijn broer in de problemen zat. Hij stuurde snel engelen naar hem toe. Het bleek dat op dat moment zijn motor was aangereden door een auto! Hij vloog de lucht in en voelde zich langzaam, zachtjes, ongedeerd landen. Zijn motor was total loss.

Als je een persoon of dier in moeilijkheden ziet, stuur dan onmiddellijk een gedachte uit naar de engelen om hen onder genade bij te staan. Maar als je meer tijd hebt is hier een visualisatie om de gouden brug te creëren waarover de engelen kunnen vliegen.


Je ontvangt altijd beloningen voor al het goede dat je uitzendt.

Wanneer je een persoon heel en gezond visualiseert, een situatie opgelost of een oorlogsgebied in vrede, kunnen de engelen jouw positieve beelden gebruiken om dat te bewerkstelligen. Het helpt hen echt bij hun taak.

Het creëren van de Gouden Brug

1. Zoek een ruimte waar je ongestoord kunt zijn.

2. Adem comfortabel en aard jezelf.

3. Vraag Aartsengel Michaël om zijn diepblauwe Mantel van Bescherming om je heen te leggen.

4. Denk aan een persoon of plaats waar je de engelen naartoe zou willen sturen.

5. Stel je voor dat je gedachten een gouden brug naar hen slaan.

6. Terwijl je je erop concentreert, wordt hij bij elke uitademing breder en goudkleuriger.

7. Zie, voel of visualiseer een hele schare engelen die erlangs bewegen naar de bestemming die je hebt genoemd.

8. Voel de persoon, de situatie of het gebied oplichten en vredig, opgelost en geheeld worden.

9. Vraag om een uitkomst voor het hoogste goed van allen.

10. Als je klaar bent, dank dan de engelen, open je ogen en weet dat je iemand, de wereld en de engelen hebt geholpen.


Over Diana Cooper

Diana Cooper's spirituele reis begon 40 jaar geleden met een engelenbezoek en sindsdien werkt ze met engelen. Ze heeft 34 boeken geschreven die in 28 talen zijn vertaald.

Ze heeft wereldwijd gereisd om inspiratie uit de hogere sferen te delen en geeft nu regelmatig online cursussen. Ze heeft de Diana Cooper School of White Light opgericht, een non-profit organisatie die wereldwijd spirituele cursussen aanbiedt.

www.dianacooper.com


Author

Diana Cooper’s spiritual journey started 40 years ago with an angelic visitation and she has worked with Angels ever since.  She has written 33 books translated into 28 languages.

She has travelled world-wide sharing inspiration from the higher realms and now teaches regular on-line courses.  She founded the Diana Cooper School of White Light, a not-for-profit organisation offering spiritual teaching courses throughout the world. www.dianacooper.com

Diana Cooper