De tekst, waarover reeds in juni 2022 een voorlopig politiek akkoord was bereikt tussen de onderhandelaars van de Vergadering en de Raad, is vandaag in Straatsburg goedgekeurd met 525 stemmen voor, 29 tegen en 14 onthoudingen, en treedt, na formele goedkeuring door de Raad, in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

Volgens het Parlement moet deze nieuwe wetgeving ervoor zorgen dat overdrachten van cryptocurrency altijd kunnen worden getraceerd en dat verdachte transacties kunnen worden geblokkeerd.

Het Parlement verduidelijkt dat de wetgeving betrekking heeft op transacties van meer dan 1.000 euro van zogenaamde onbewaakte portemonnees (adres van een particuliere gebruiker) wanneer deze in wisselwerking staan met portemonnees die worden beheerd door entiteiten die cryptodiensten aanbieden. Uitgesloten zijn overdrachten tussen personen die worden uitgevoerd zonder aanbieder of tussen aanbieders die voor eigen rekening handelen.

De plenaire vergadering gaf ook het groene licht - met 517 stemmen voor, 38 tegen en 18 onthoudingen - voor nieuwe gemeenschappelijke regels inzake toezicht, consumentenbescherming en milieuwaarborgen voor crypto-activa, waaronder cryptocurrencies.

De regulering van de markt voor crypto-activa zal ook betrekking hebben op activa die niet onder de huidige wetgeving vallen.

"Consumenten zullen beter worden geïnformeerd over de risico's, kosten en lasten die aan hun transacties verbonden zijn", en "bovendien zal het nieuwe rechtskader de marktintegriteit en de financiële stabiliteit ondersteunen, door openbare aanbiedingen van crypto-activa te reguleren", waarbij ook maatregelen worden overwogen om marktmanipulatie, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere criminele activiteiten te voorkomen.