In de vergelijking tussen het vierde kwartaal van 2022 en het derde was de daling het grootst. Maar zelfs met de daling van de overheidsschuldquote tot 113,9% blijft deze volgens gegevens van Eurostat de op twee na hoogste van alle lidstaten.

De daling van de Portugese overheidsschuldquote bedroeg in 2022 11,5 procentpunten (p.p.), de op twee na grootste. Griekenland leidde de schuldvermindering met een daling van 23,3 procentpunten, gevolgd door Cyprus (-14,7 procentpunten).

In de kwartaalvergelijking daalde de Portugese schuld met 5,9 procentpunt (procentpunt) ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, de hoogste in de Europese Unie. Cyprus (-4,8 procentpunt), Griekenland (-4,5 procentpunt), Ierland (-4,4 procentpunt) en Oostenrijk (-3,0 procentpunt) volgden.

Deze verminderingen waren expressiever dan het communautaire gemiddelde. De overheidsschuldquote daalde in de eurozone van 95,5% in 2021 tot 91,6% in 2022 en in de EU van 88% tot 84%.

Ondanks de aanzienlijke vermindering blijft Portugal de op twee na hoogste schuld van de EU hebben. Het blijft alleen achter Griekenland, met een ratio van 171,3%, en Italië, dat een schuld van 144,4% laat optekenen. Na Portugal (113,9%) volgen Spanje (113,2%), Frankrijk (111,6%) en België (105,1%).

De laagste schulden als percentage van het BBP worden daarentegen gepresenteerd in Estland (18,4%), Bulgarije (22,9%), Luxemburg (24,6%), Denemarken (30,1%), Zweden (33%) en Litouwen (38,4%).