Onderdelen en installatie

Als de hoeveelheid toegestane kVA voor het huis al een grens stelt, dan is een veel grotere grens vaak de beschikbare ruimte voor zonnepanelen.

Deze kunnen op de grond of op het dak worden geplaatst, maar moeten zo veel mogelijk naar het zuiden gericht zijn of in een gecombineerde oost-west configuratie liggen. Nog belangrijker is dat ze vrij zijn van schaduw.

Zonnepanelen produceren gelijkstroom, of "DC". Deze moet worden omgezet in wisselstroom "AC" voor het huis, wat gebeurt door een zogenaamde omvormer. Sommige systemen werken met kleine "micro-omvormers" aan de achterkant van elk paneel. De panelen worden dan parallel aan elkaar geplaatst en voeren de wisselstroom rechtstreeks van het dak naar het huis. Andere systemen plaatsen panelen in serie, zogenaamde "strings", die één grote omvormer voeden, die meestal in het huis zit. De eerste optie heeft het voordeel dat de panelen parallel staan, waardoor schaduw op één paneel de andere panelen niet hindert. Maar een groot nadeel is de plaatsing van gevoelige elektronica op een dak, waar deze gemakkelijk schade kan oplopen. En erger nog: als een paneel uitvalt, merkt men dat misschien niet meteen. Regelmatige inspectie wordt dus raadzaam bij dit soort installaties. Bovendien zullen deze systemen altijd alle overtollige energie in het net injecteren. En dat vereist een bidirectionele meter die door EDP moet worden geleverd.

Het tweede systeem heeft verschillende voordelen boven het eerste: het is efficiënter om een hogere spanning door de kabels van het dak te leiden, het heeft geen blootgestelde gevoelige elektronica aan de buitenkant, en het vereist dus geen speciaal of regelmatig onderhoud. Daarnaast bieden de gecentraliseerde omvormers meestal meer mogelijkheden voor beheer en toezicht.

De centrale omvormer bevindt zich idealiter in het huis of in de garage of zelfs in een speciale doos, maar altijd in een vochtvrije en geventileerde ruimte. Hetzelfde geldt voor eventuele batterijen. Daarnaast zijn er twee veiligheidsboxen, één voor AC en één voor DC, en een slimme meter. Dat alles staat idealiter niet te ver van het hoofdschakelbord.

Bekabeling is een andere kwestie. Tussen de panelen en de omvormer moeten zware DC-kabels in een exclusieve, niet gedeelde, leiding lopen. Als ze door de grond gaan, moeten ze in een speciale 80 cm diepe sleuf worden gelegd met gaas en een waarschuwingspluisje erop. Wanneer ze van het dak naar beneden komen, moeten ze worden beschermd in een geschikte behuizing.

Van de omvormer naar het hoofdschakelbord gaat nog een zware kabel, namelijk een AC-kabel. En tenslotte moet een dunne internetkabel worden aangesloten tussen de slimme meter en de router in het huis. Dit alles kan worden geleid in discrete behuizingen die aan de buitenkant van de muren lopen, maar zal toch zichtbaar zijn.

Het enige alternatief daarvoor is het slijpen van kanalen voor het verbergen van de leidingen, die opvullen met cement en overschilderen.

Het spreekt vanzelf dat dit de aanbeveling verdient om tijdig te plannen voor iedereen die gaat verbouwen of bouwen.

Het terugverkopen van overtollige energie aan het net is een optie, maar botweg gezegd rechtvaardigen de prijzen die de laatste tijd voor individuele huishoudens worden verkregen de bureaucratie niet. Economisch gezien is het beter zich te richten op het rendement van de investering door de levering van energie voor eigen gebruik. Misschien verandert dit in een toekomst waarin de netwerkinfrastructuur beter berekend is op retourvrachten en energiebedrijven betere manieren vinden om energie op te slaan.

Via de slimme meter kan men meten hoeveel overschotten er uiteindelijk zijn ontstaan, en zien wanneer een contract met de netleverancier en de installatie van een bidirectionele meter interessant wordt. Behalve deze door het energiebedrijf te leveren meter zijn voor de meeste PV-systemen geen verdere aanpassingen nodig.


Eerlijk advies

Wie een systeem koopt dat te klein is om alle energiebehoeften te dekken, weet twee dingen zeker: Het ene is dat er nog steeds elektriciteit van het net zal moeten worden gekocht, maar het andere is dat het gekochte systeem in ieder geval voor honderd procent zal worden gebruikt. Elk paneel zal immers bijdragen tot een lagere rekening.

En ja, door minder energie van het net te kopen helpt men ook het milieu te beschermen. Beginnen met de wens om geld te besparen is dus toch niet zo egoïstisch.

Vaak wordt in de vergelijking de waardestijging van het onroerend goed vergeten. Prijsvergelijkingen tussen identieke huizen hebben aangetoond dat die stijging vaak hoger is dan de investering in het geïnstalleerde PV-systeem.

Heel belangrijk is ook te weten dat alle PV-systemen in Portugal moeten worden geïnspecteerd en gecertificeerd door een erkend ingenieur. Dit is niet alleen verplicht, maar ook belangrijk voor de verzekering, en natuurlijk in de eerste plaats voor de eigen veiligheid.

Serieuze PV-systeem leveranciers verzorgen de registratie en certificering voor hun klanten.

De algemene conclusie uit de drie aan het onderwerp gewijde artikelen is dat er rond zonnepanelen zowel feiten als fabels bestaan. Gelukkig helpen in de meeste gevallen voldoende positieve feiten om eventuele teleurstellingen van te hoge verwachtingen te overwinnen.

Waar het op neerkomt is de behoefte aan eerlijk advies, en een open en nuchter luisterend oor.

door Hans Mulder

hansmuldernow@gmail.com

Hans is een Nederlander die een lokale leverancier van PV-systemen helpt bij het beantwoorden van het grote en groeiende aantal dagelijkse offerte-aanvragen van bewoners van de Algarve. Bovenstaande tekst geeft de meest voorkomende twijfels en rariteiten weer die hij tegenkomt bij het geven van advies en het aandragen van oplossingen.

Voor de Nederlandstalige gemeenschap zal hij gastspreker zijn op een webinar georganiseerd door de NCA Association, die op 9 mei vanaf 19.00 uur zal worden gehouden. Informatie kan worden verkregen via info@ncaportugal.pt