Het voorstel, gedaan in het kader van het bijgewerkte herstel- en veerkrachtplan (PRR), waarover een openbare raadpleging is gehouden, zou vooral ten goede komen aan het waterbeheer, met 90 miljoen euro, en de herkwalificatie van het cultureel erfgoed, met 35,4 miljoen, aldus de voorzitter van de CCDR van de Algarve, José Apolinário.

"De actualisering van de PRR moet worden aangevuld met de versterking van de toewijzing, geschat op 164,4 miljoen euro, van in de Algarve uit te voeren projecten, in overeenstemming met de doelstelling van diversificatie van de regionale economische basis," zei de CCDR in een verklaring.

Dezelfde bron benadrukte dat de voorstellen "in overeenstemming zijn met de regionale ontwikkelingsstrategie - Algarve 2030" en ook de gevolgen van de covid-19 pandemie zullen minimaliseren en "de oplossing van structurele problemen zullen versnellen".

In een gesprek met Lusa wees José Apolinário erop dat de voorgestelde versterking met 90 miljoen euro voor het waterbesparingsplan van de Algarve een aanvulling is op de 200 miljoen die oorspronkelijk door de PRR voor dit onderwerp was uitgetrokken en waarvan 164 miljoen al is goedgekeurd.

De ambtenaar benadrukte dat van deze 90 miljoen euro versterking voor waterbeheer, 21 miljoen zal worden toegepast om "de beschikbare capaciteit en de veerkracht van bestaande reservoirs en systemen voor hoge watertoevoer te vergroten", terwijl de overige 69 miljoen een vermindering van "waterverliezen in de stedelijke sector" mogelijk zal maken.

"Op deze manier zullen de uit te voeren maatregelen bijdragen tot de versterking van de vermindering van de reële verliezen en, bijgevolg, tot de verhoging van het potentieel voor de vermindering van het verbruik, door de versterking van de herkwalificatie van de infrastructuur van de systemen in lage en de invoering van toezicht- en controlezones in de systemen", rechtvaardigde de CCDR in de verklaring.

"Het is ook vermeldenswaard de requalificatie van cultureel erfgoed, in het voorgestelde bedrag van 35,4 miljoen euro, volgens een onderzoek uitgevoerd door het bestuur gebied van cultuur," zei de CDDR.

José Apolinário verduidelijkte dat van het totale bedrag van 140 miljoen dat de PRR aanvankelijk voor het hele land had gepland, slechts één miljoen bestemd was voor de Algarve.

Het voorgestelde budget voor Cultuur van 35,4 miljoen zou een "grotere decentralisatie" van de investeringen op dit gebied mogelijk maken en dringende investeringen doen in de monumenten en locaties van de Algarve die door het Regionaal Directoraat voor Cultuur van de regio zijn aangewezen.

De CCDR gaf ook aan dat het voorstel voorziet in investeringen in de onderdelen huisvesting (toereikendheid van de studentenhuisvesting), investeringen en innovatie (blauwe hub van de Algarve en ontkoling) en vaardigheden en competenties (bouw van nieuwe infrastructuur en renovatie en uitbreiding van scholen van de 2e en 3e cyclus en middelbare scholen).

De infrastructuren, namelijk de Business Reception Area van Lagos, de brug tussen Alcoutim en Sanlúcar de Guadiana, de rondweg van het noorden naar Olhão en nu ook de herkalibratie van de nationale weg 2 tussen Faro en São Brás de Alportel, en duurzame mobiliteit (vernieuwing van de zuidelijke lijn, in het gedeelte tussen Torre Vã en Tunes) waren ook opgenomen.

Dezelfde bron wees erop dat dit voorstel tot stand is gekomen met medewerking van de gemeenten via de Intergemeentelijke Gemeenschap van de Algarve (AMAL), het Portugese Milieuagentschap (APA), het bedrijf Águas do Algarve, het Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DGADR), het Regionaal Directoraat Landbouw en Visserij (DRAP), Toerisme en economische actoren.