De opening van de inschrijvingen vindt plaats na de publicatie, vandaag, in het Staatsblad van de regeringsverordening die het ICA machtigt om tot 2028 steun te verdelen voor een totaalbedrag van 29,65 miljoen euro, in het kader van de financiële middelen en de raming van de meerjarige lasten.

Voor 2023 is volgens het decreet een bedrag van 4,9 miljoen euro voorzien, terwijl voor 2024 een bedrag van 12,8 miljoen euro is vastgesteld. Het jaar daarop is dat 7,5 miljoen euro, en in 2026 3,9 miljoen. Voor 2027 stelt de verordening 377,5 euro vast en voor het volgende jaar 50 duizend.

De jaarlijkse verklaring van prioriteiten voor het jaar 2023, "voorbereid op de suggesties en bijdragen die door de ICA bij de actoren van de film- en audiovisuele sector zijn verzameld", die in het kader van de steun aan de filmcreatie en -productie voorziet in een financiële versterking op alle gebieden, ten opzichte van de waarden van 2022, tussen 4,6%, voor het steunprogramma voor de afwerking, en de 11,1% voor de steun aan de productie van korte animatiefilms.

Voor de steun voor de productie van de eerste fictiefilm, met aanvragen tot 01 juni, is een bedrag van 1,95 miljoen euro gereserveerd, hetzelfde geldt voor de steun voor de tweede fictiefilm, waarvoor de uiterste inzenddatum 9 november is.

Voor steun aan korte fictiefilms is in totaal 695 duizend euro beschikbaar. De wedstrijd loopt tot 21 september.

Voor de animatiefilm is er een bedrag van 1,05 miljoen euro voor speelfilms, waarvoor de competitie tot 03 augustus loopt, en een miljoen euro voor de "shorts", waarvoor de aanvragen tot 15 juni lopen.

De steun voor eerste documentaires (aanvragen tot 13 juli) en tweede documentaires (23 november) voorziet voor elk van deze competities in een bedrag van 570 duizend euro.

In het geval van automatische steun, die voornamelijk wordt toegekend op basis van de kassaresultaten van eerdere producties, voor nieuwe cinematografische werken van korte of speelfilm, reserveert de competitie een totaalbedrag van 800 duizend euro, dat "in een of meer investeringsprojecten kan worden toegepast". De aanvragen sluiten op 16 mei.

Voor het schrijven en ontwikkelen van filmwerken is een totaalbedrag van 650 duizend euro beschikbaar, en de competitie loopt tot 25 mei.

Er is 1,6 miljoen euro voor internationale coproducties, met deelname van Portugese minderheden (tot 06 juni), en 500 duizend euro voor coproducties met Portugeestalige landen (tot 31 augustus).

Volgens de prioriteitenverklaring zal er ook een competitie worden geopend in het kader van het Protocol tussen Portugal en Brazilië, voor een bedrag van 350 duizend euro, om "na vier jaar" de steun voor de coproductie van fictie en documentaire speelfilms tussen beide landen te reactiveren.

De steun voor de distributie van nationale werken in Portugal bedraagt 500 duizend euro (aanvragen tot 31 december).

De steun voor de tentoonstelling bedraagt 550 duizend euro, met aanvragen tot 30 mei.

In het kader van de steun voor audiovisuele creatie en productie zijn er ten opzichte van de waarden van 2022 versterkingen van 8,7% op het gebied van schrijven en ontwikkeling (enkelvoud), met meer dan 22 duizend euro, en 44,1% voor productiesteun (fictie en documentaire), met een verhoging van het totale bedrag van de wedstrijd met nog eens 1,5 miljoen euro, zoals vermeld in de verklaring van prioriteiten.

Op dit gebied, aldus de ICA, "hebben de verhogingen tot doel het in de wet vastgestelde maximumpercentage van 30,0% van de steun voor de audiovisuele sector te bereiken, wat dit jaar neerkomt op "28,8%, het hoogste percentage ooit".

In de vandaag aangekondigde reeks oproepen heeft de ICA "het steunprogramma voor audiovisuele innovatie niet geopend met het oog op de toekomstige herformulering ervan".

De 29,65 miljoen euro die in het vandaag gepubliceerde diploma is voorzien, betekent een stijging van ongeveer zes miljoen euro ten opzichte van de aanbestedingen van 2022 (die in totaal 22,9 miljoen euro bedroegen).

De groei van de ICA-inkomsten vloeit deels voort uit de heffing van de vergoeding die geldt voor exploitanten van audiovisuele diensten op aanvraag via een abonnement, zoals streamingplatforms.

Informatie over alle competities is beschikbaar op de ICA-website op https://ica-ip.pt/pt/concursos/2023/.