"We willen graag luisteren naar jongeren en de voorstellen die zij hebben gedeeld met betrekking tot de versnelling [van de energietransitie]. Naast het uitleggen van alles wat we doen, zijn we er natuurlijk voor jongeren, die in demonstraties en klimaatstakingen zitten, om ons hun voorstellen voor te leggen en hoe zij denken dat het mogelijk is om sneller te versnellen. Uiteraard zonder mensen achter te laten en zonder sociale ontwrichtingen te veroorzaken, die we in ons land afwijzen," vertelde Duarte Cordeiro aan Lusa in de marge van de jaarvergadering van BUPi 2023 in Batalha.

De minister benadrukte dat als "er goede ideeën zijn waarmee we er sneller kunnen komen", het niet de regering zal zijn die zich daarvoor afsluit.

De minister reageerde op Lusa op de dag dat middelbare scholieren en studenten in het hoger onderwijs demonstreerden en eisten dat er in 2030 een einde komt aan fossiele brandstoffen en in 2025 100% hernieuwbare elektriciteit.

Duarte Cordeiro zei dat de "regering de stem van de jongste leden van het publiek respecteert en de eis van de nieuwe generaties respecteert."

Hij benadrukte verder dat de regering "er alles aan doet om de energietransitie en de productie van hernieuwbare energie te versnellen."

"In het eerste kwartaal van dit jaar werd ongeveer 70% van onze elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. We proberen snel te zijn. In wezen komt de hernieuwbare bron van ons land voort uit water in de dammen en wind. We lopen in dit opzicht ver achter," gaf de minister toe.

Volgens de minister had Portugal in 2021 17 gigawatt aan hernieuwbare capaciteit en 1,7 gigawatt aan zonne-energie. "Vorig jaar konden we nog een gigawatt aan hernieuwbare energie installeren, waarvan de helft afkomstig was van gedecentraliseerde productie - productie vanuit gebouwen, stedelijke gebieden, gemeenschappen en de andere helft vanuit grotere productiecentra. We willen heel snel groeien," zei hij.

Duarte Cordeiro meldde dat de regering sinds januari 2022 al vergunningen heeft afgegeven voor "ongeveer vier gigawatt die in de nabije toekomst zullen worden geïmplementeerd."

"De regering wil ook een offshore wind tender lanceren om, via de wind die op zee wordt opgewekt, een grotere capaciteit te hebben voor de productie van hernieuwbare energie. Met de zon en de wind op zee denken we het hele jaar door over meer hernieuwbare energie te kunnen beschikken en dichter bij die zeer ambitieuze doelstellingen te komen die de jongeren willen", voegde hij eraan toe.

Volgens de minister is het een "zeer moeilijke opgave" om het door Portugese jongeren geëiste doel te bereiken, namelijk "100% hernieuwbare energie in het land".

"Ons land behoort tot de vijf landen met de beste resultaten op Europees niveau. We versnellen, wat ons een land laat zijn dat, ondanks dat het tot de belangrijkste landen met resultaten behoort, niet opgeeft. Het luistert naar de nieuwe generaties in de zin van zijn ambitie en probeert daarop in te spelen. Veel van de doelstellingen en maatstaven die de Portugese jongeren ons voorleggen zijn zeer moeilijk te verwezenlijken", benadrukte hij.

Duarte Cordeiro zei dat het land "zal proberen te anticiperen op de vereiste koolstofneutraliteit", maar "nauwelijks voor de gevraagde termijn".

"We zullen proberen te anticiperen op het percentage hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie en 80% te bereiken tegen het einde van dit mandaat. Het zal moeilijk worden om de 100% te halen waar jongeren op aandringen," besloot hij.