De nieuwe wet inzake waardig werk introduceert een nieuwe optie inzake verlengd en aanvullend ouderschapsverlof. Dit betekent dat de ouders van het kind na de 150 of 180 verlofdagen elk nog eens drie maanden verlof kunnen opnemen, waarbij zij deeltijds werken en naast het salaris dat overeenkomt met het deeltijdse werk een extra vergoeding van 20% ontvangen via de sociale zekerheid.

Dit werd op 27 april gemeld door de krant Público, die van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid te horen kreeg dat "de mogelijkheid is gecreëerd dat de ouders na het aanvankelijke ouderschapsverlof een aanvullend gedeeld deeltijdverlof kunnen krijgen tot een limiet van 180 dagen (90 dagen voor elk)".

Tot nu toe omvatte het deeltijdwerk waarin de wet voorzag tot de 12 maanden van de baby geen enkele vorm van ondersteuning door de staat. De regering heeft nog niet uitgelegd of werkgevers verplicht zijn deze nieuwe modaliteit, die deeltijdwerk combineert met steun van de sociale zekerheid, te aanvaarden.