"Deze studie heeft ons in staat gesteld het moleculaire proces van de overdracht van resistentie tegen antibiotica in het menselijk lichaam en de uitdagingen waarmee wij bij de bestrijding daarvan worden geconfronteerd, te begrijpen", aldus de door het agentschap Lusa geciteerde Tiago Costa, onderzoeker bij het Center for Bacterial Resistance Biology van het Imperial College London.

In de praktijk heeft de onderzoeksgroep van de Britse universiteit ontdekt dat de bacteriën die de menselijke darm koloniseren erin slagen structuren te bouwen om DNA te verbinden en over te dragen, waardoor zij via dit proces een grotere weerstand tegen antibiotica kunnen verwerven.

Het team onder leiding van Tiago Costa onderzoekt hoe bacteriën erin slagen onderling DNA over te dragen, waardoor zij hun resistentie tegen antibiotica kunnen versterken.

Het werk, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, toonde aan dat bacteriën zoals E. coli die de menselijke darm koloniseren een buisvormige superstructuur, een "F-pilus" genaamd, bouwen op het celoppervlak om verschillende bacteriecellen met elkaar te verbinden.

Deze moleculaire structuren, bestaande uit eiwitten en lipiden, "zijn cruciaal voor de overdracht van genen die coderen voor resistentie tegen antibiotica", verklaarde de onderzoeker, die eraan toevoegde dat tot nu toe werd gedacht dat de extreme omstandigheden in het menselijk lichaam, zoals turbulentie, temperatuur en zuurtegraad, deze structuur aantasten, waardoor antibioticaresistentie zich moeilijker onder bacteriën kan verspreiden.

Volgens Tiago Costa bewijst het artikel dat de bacteriën erin slaagden zich zodanig te ontwikkelen dat zij resistentie tegen antibiotica onderling konden overdragen.

De onderzoekers ontdekten ook dat deze bacteriën deze structuur gebruiken om bacteriegemeenschappen, biofilms genaamd, te creëren die hen beschermen tegen de werking van antibiotica.