Osvaldo Gonçalves (burgemeester van Alcoutim) verklaarde tegenover Lusa dat de situatie in dat gebied van de Algarve voor de rest van het jaar grote moeilijkheden voorziet, aangezien waterreserves die alleen in het droge seizoen, in de zomer, mogen worden verbruikt, nu al worden aangesproken.

"We gaan vooruit met het verbruik van deze reserves en brengen misschien enkele van deze reserves in gevaar voor de toekomst, die zullen uitputten, zowel in termen van watervoerende lagen als in termen van veevoer, permanente weiden en spontane vegetatie, die op dit moment droog staan", waarschuwde de burgemeester.

Osvaldo Gonçalves merkte op dat er in Alcoutim niet veel druk is in termen van geïrrigeerde landbouw of intensieve veestapels, vooral runderen, die het meeste water verbruiken, en merkte op dat zelfs bij schapen en geiten de druk niet erg relevant is.

De veehouders en landbouwers die nog in de gemeente aanwezig zijn, kampen reeds met moeilijkheden door het gebrek aan regen en de droogte, die in sommige gebieden van Oost-Algarve als ernstig wordt beschouwd, waarschuwde de burgemeester.