De belastingdruk op de gemiddelde verkoopprijs van 95 benzine bedroeg in Portugal ongeveer 49,4%, iets lager dan het gemiddelde in de EU-27 (50,3%) en hoger dan in Spanje (46,3%)".

Van de acht nader geanalyseerde landen - Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland - "had Spanje de laagste gemiddelde verkoopprijs, ongeveer 4,8 cent/l lager dan de gemiddelde prijs in Portugal", merkt het ERSE op.

Wat gewone diesel betreft, "lag in het eerste kwartaal van 2023 in Portugal de gemiddelde prijs met belasting 9,0 cent/l lager dan de gemiddelde waarden die in de EU-27 werden geverifieerd", en "zonder belasting lagen de nationale waarden 2,7 cent/l lager dan de gemiddelde waarden in de EU-27".

"De belastingdruk op de gemiddelde prijs van gewone diesel bedroeg in Portugal in het onderzochte kwartaal 41,6%, een waarde die lager is dan het gemiddelde in de EU-27 (43,2%)", aldus ERSE.