In de informatie die vandaag naar de Portugese Commissie voor de Effectenmarkt (CMVM) is gestuurd, meldt het bedrijf dat het in het eerste kwartaal van dit jaar "een geconsolideerd nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de CTT-groep van 16,1 miljoen euro" heeft behaald, wat 10,7 miljoen euro meer is dan in hetzelfde kwartaal van 2022.

"De evolutie van het geconsolideerde nettoresultaat werd positief beïnvloed door de groei van de recurrente EBIT (+19,0 miljoen euro)", aldus dezelfde informatie, met de precisering dat dit resultaat ook negatief werd beïnvloed "door de verslechtering van de financiële resultaten (-1,0 miljoen euro)" en "door de ongunstige evolutie van de inkomstenbelasting voor de periode (+3,9 miljoen euro)".