Eigenaren van onroerend goed kunnen deze maand de gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI) betalen en hebben tot eind mei de tijd om de betaling te verrichten, maar zij worden gewaarschuwd niet te wachten op een fysieke of digitale herinnering.

Volgens Expresso zijn er gegevens over vertragingen bij de verzending van IMI-invorderingsnota's, die worden weggewerkt. De Belastingdienst (AT) heeft het bestaan van vertragingen niet bevestigd.

Volgens de Belastingdienst "kunnen belastingplichtigen die de betaling willen verrichten voordat zij de inningsnota ontvangen, via het portaal van Financiën door middel van authenticatie het betalingskenmerk verkrijgen".

Om de betaling uit te voeren volgt u gewoon de volgende stappen:

A minha área > Posição integrada > IMI > Documentos de cobrança > selecteer vervolgens nota de cobrança.

Opgemerkt zij dat belastingplichtigen, ook als zij de kennisgeving van de IMI-aanslag niet in hun fysieke brievenbus of online hebben ontvangen, de betalingstermijn in acht moeten nemen om boetes wegens vertraging te voorkomen. Dat wil zeggen, het feit dat zij de kennisgeving niet ontvangen, dient niet als rechtvaardiging voor het missen van de betalingstermijn, schrijft de publicatie.

Waar kan IMI worden betaald?

  • In de inningsafdelingen van de financiële diensten;
  • Bij CTT-loketten;
  • Bij de filialen van kredietinstellingen die daartoe een protocol met het AT hebben ondertekend;
  • In het Multibanco ATM-netwerk;
  • Via thuisbankieren;
  • Via automatische incasso of APP "Belastingsituatie - Betalingen".