"De huidige en geplande werkzaamheden in Portugal op het gebied van offshore [hernieuwbare energiebronnen op zee, zoals wind of via golfslagenergie] zijn opmerkelijk, en de toenemende belangstelling van investeerders is veelbelovend", zei Kadri Simson in Matosinhos, in het district Porto.

Het hoofd van de Europese uitvoerende macht sprak op de Grote Top van het Forum voor duurzaamheid en samenleving, die vandaag en vrijdag plaatsvindt in het stadhuis van Matosinhos.

Volgens de Estse commissaris "werkt Brussel nauw samen met de lidstaten om het voortouw te nemen op het gebied van offshore hernieuwbare energie" en wil het in 2030 in de hele Europese Unie 111 gigawatt bereiken, een waarde die in 2050 317 bedraagt.

Kadri Simson ging ook in op de kwestie van de versterking van de elektriciteitsnetwerken tussen Portugal en Spanje. Hij noemde het een "uitdaging", maar herinnerde eraan dat deze investering de status heeft van een project van gemeenschappelijk belang en een "groot potentieel" heeft.

"Wij zijn vastbesloten de grensoverschrijdende verbindingen verder te ontwikkelen en projecten met hoge prioriteit draaiende te houden", voegde zij eraan toe, waarbij zij opmerkte dat dit "ervoor zal zorgen dat de markt goed functioneert en dat het Iberisch schiereiland beter in de Europese energiemarkt wordt geïntegreerd".


In de voorhoede

Wat hernieuwbare waterstof betreft, zei de Europese commissaris dat dit "een ander gebied is waarop Portugal in Europa voorop loopt", waarbij zij speciaal verwees naar de haven van Sines (district Setúbal), die "het potentieel heeft om West-Europa te bevoorraden", wat "goed aansluit bij het plan van de Commissie om van Europa de eerste regio te maken met een volledig ecosysteem voor de ontwikkeling en commercialisering van hernieuwbare waterstof".

"We willen in 2030 tien miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren en nog eens tien miljoen ton importeren uit derde landen", aldus de Estse ambtenaar.

In het laatste deel van haar toespraak verzekerde Kadri Simson dat de Europese Unie "voorzichtig optimistisch uit de energiecrisis komt".

"We zijn op de goede weg, maar er blijven zeker onzekerheden. Rusland is onvoorspelbaar. We kunnen een zeer droge zomer en een zeer strenge en koude winter tegemoet zien, en China duikt op de wereldmarkt weer op als belangrijke importeur van energie, nadat het zijn coviduele beperkingen-19 heeft opgeheven", aldus de commissaris.

De EU mag dus niet "zelfgenoegzaam zijn", verdedigde zij, en prees de Portugese doelstelling om in 2026 80% van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen als "bijzonder lovenswaardig".