Ooit zo populair dat koning Edward II hem "koninklijk" verklaarde, die tientallen jaren geleden bijna uit de Britse rivieren werd weggevaagd door de bouw van dammen en overbevissing, die de natuurbeschermers zullen bestrijden door essentiële habitats aan te wijzen, migratiepassages te herstellen of te voorkomen dat de vis per ongeluk wordt gevangen.