De regionale directeur voor landbouw en visserij (DRAP) voor de Algarve, Pedro Valadas Monteiro, zei in een gesprek met Lusa dat, hoewel sommige grondwaterniveaus onder de 25% liggen, "er nog geen dramatische situaties zijn gemeld" aan de regionale diensten.

"Er zijn een of twee indicaties van enig kwaliteitsverlies [als gevolg van de lage grondwaterreserves], maar we hebben nog geen situaties met zout water, dat punt hebben we nog niet bereikt", gaf hij aan.

Het risico van zoute indringing in de grondwaterreserves is groter in aquifers in kustgebieden als gevolg van verschijnselen die verband houden met de klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel, maar ook als gevolg van de grotere frequentie van droogte en het gebrek aan regen in Portugal.

Voor Pedro Valadas Monteiro laten het warme weer, de geringe hoeveelheid water in de dammen, de afname van de grondwaterstromen en de voorspelling dat het de komende maanden niet zal regenen "verschillende onzekerheden zien voor de toekomst van de landbouw in de Algarve", wat hem ertoe bracht op te roepen tot een bewust gebruik van water, een steeds schaarser goed.

De ambtenaar herinnerde eraan dat afgelopen april een van de warmste was sinds 1931, met in de Algarve hittegolven met temperaturen boven de 30 graden, waardoor de wateropslag in de dammen met ongeveer 7% afnam.

"Geconfronteerd met deze realiteit moeten we allemaal verstandig en bewust omgaan met water, niet alleen in de landbouwsector maar in alle economische sectoren in de Algarve en voor huishoudelijk gebruik", waarschuwde hij.