Tussen 2018 en 2022 groeide het percentage senioren met online surfgedrag met 20 procentpunten tot 41 procent.

Dit zijn enkele van de conclusies van Bareme Internet, door Marktest, uitgebracht voor Wereld Internet Dag en gemeld door ECO.

Volgens de studie had gemiddeld 81% van de Portugezen in 2022 al regelmatig toegang tot het internet, een percentage dat totaal (100%) is bij de Portugezen van generatie Z (tussen 15 en 24 jaar) en generatie Y (25 tot 44 jaar). De waarden dalen echter in de volgende leeftijden, tot een gemiddelde van 84% onder Generatie X (leeftijden tussen 45 en 64 jaar).

De jongsten, van generatie Z, gebruiken allen een mobiele telefoon om online te blijven, een cijfer dat bij generatie Y met slechts twee procentpunten daalt tot 81% bij generatie X. Bij de oudsten, ouder dan 65 jaar, gebruikt slechts 35% van degenen die toegang hebben tot het internet een smartphone om dit te doen.

Zoals Marktest in een verklaring aangeeft, en door gegevens van Bareme Internet te kruisen met gegevens van Barômetro E-Commerce, blijkt dat jongere mensen ook degenen zijn die het meest online kopen.

Gemiddeld zegt 61% van de Portugezen al eens online te hebben gewinkeld. Zoals te verwachten was, is dit ook het geval bij de jongere generaties die hogere percentages vertonen, namelijk bij generatie Z (92%) en Y (90%). Deze gewoonte is niet zo gebruikelijk bij Generatie X en 65-plussers, waar de cijfers dalen tot respectievelijk 52% en 35%.