Zij benadrukte de noodzaak om de arbeidswetgeving aan te passen aan het veranderende klimaat en de hoge temperaturen, waarbij zij verwees naar ongevallen die op zeer warme dagen zijn gebeurd.