Uit gegevens van de enquête naar levensomstandigheden en inkomen die in 2022 door het INE is uitgevoerd, blijkt dat de dagelijkse consumptie "aanzienlijk hoger was bij mannen (31,5%) dan bij vrouwen (8,5%) en bij de oudere bevolking, waarbij de percentages hoger waren in de groep van 65 tot 74 jaar (34,7%)".

Bijna 20% van de bevolking van 16 jaar en ouder gaf aan in de 12 maanden voorafgaand aan het interview dagelijks alcoholhoudende drank te hebben genuttigd, terwijl 18,4% dit een paar keer per week deed, 12,3% een paar keer per maand (maar niet wekelijks), en 14,2%, minder (een paar keer per jaar) en 35,8% gaf aan in die periode geen alcoholhoudende drank te hebben genuttigd.

"Het percentage mensen die dagelijks alcohol consumeerden en een opleidingsniveau tot het basisonderwijs hadden, bedroeg meer dan het dubbele van degenen die een hogere opleiding hadden voltooid", aldus het INE, waarbij wordt opgemerkt dat 33,7% van de gepensioneerden aangaf dagelijks alcoholische dranken te hebben genuttigd, een waarde die veel hoger ligt dan die van de actieve bevolking (15,7% in het geval van werknemers en 15,4% in het geval van werklozen).


Roken

In de analyse van het tabaksgebruik concludeerde INE dat 14,1% van de bevolking van 16 jaar en ouder dagelijks rookt, een resultaat dat iets lager ligt dan het resultaat op basis van de nationale gezondheidsenquête van 2019 (14,2%).

De consumptie was occasioneel voor 2% van de bevolking, en de verdeling van regelmatige tabaksconsumptie was vaker bij mannen (19,7%) dan bij vrouwen (9,2%), bij mensen van 25 tot 64 jaar (tussen 18% en 21%) en bij de bevolking die het voortgezet onderwijs had voltooid (17,2%).