Er bestaat al Europese wetgeving, maar de Portugese tekst wordt nog afgerond en er moet nog een toezichthouder worden aangesteld, een verantwoordelijkheid die bij de CMVM onder leiding van Luís Laginha de Sousa komt te liggen.

"Verwacht wordt dat de CMVM de bevoegde autoriteit zal zijn" met betrekking tot het "toezicht op 'tokenised' asset infrastructure", vertelde het ministerie van Financiën aan Jornal de Negócios.

De nieuwe Europese verordening, die bekend staat als de "DLT Pilot" en die de "tokenization" van activa regelt, is al van kracht, maar de ruwe randen in de nationale wetgeving moeten nog worden gladgestreken. Om de wetgeving volledig te kunnen handhaven, "ontbreekt alleen nog een nationaal handhavingsdiploma", verklaarde de vicevoorzitter van de CMVM, Inês Drumond.

Wat de lopende wettelijke aanpassingen betreft, verduidelijkt het ministerie van Financiën dat "de regering werkt aan de uitvoering van de 'DLT Pilot' en verschillende andere verordeningen, en dat dit werk naar verwachting binnenkort zal worden afgerond".