De aanhoudende twijfels over de producten die al dan niet onder de btw-vrijstelling vallen, hebben ertoe geleid dat de belastingdienst nieuwe verduidelijkingen presenteert over wat onder de vrijstelling valt.

De verkoop van 46 categorieën levensmiddelen zonder btw is van kracht sinds 18 april, waarbij de lancering gepaard ging met uitleg van de Belastingdienst over de soorten levensmiddelen die al dan niet onder de maatregel vallen.

Maar bij de praktische toepassing van deze fiscale maatregel, die de gevolgen van prijsstijgingen moet verzachten, is gebleken dat er nog vragen zijn die moeten worden opgehelderd. Dit was het geval voor kabeljauw. Volgens de lijst in de wet die in april van kracht is geworden, behoort kabeljauw tot de producten die van BTW zijn vrijgesteld, ongeacht of hij vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld is.

De belastingdienst heeft nu verduidelijkt dat de btw-vrijstelling geldt voor hele kabeljauw en delen daarvan en dat zij niet alleen geldt voor de plakken, maar ook voor de buiken, gezichten of tongen.

Het was al bekend dat op "basmati-" of "jasmijn"-rijst geen BTW wordt geheven, en hetzelfde geldt voor gestoomde rijst. Wat fruit betreft, staat een cantaloupe op de lijst in de wet en volgens het AT geldt hetzelfde voor meloen, aangezien het gaat om "een meloensoort die wordt gekenmerkt door zijn ronde vorm".

"Watermeloen is niet opgenomen in wet nr. 17/2023, van 14 april, omdat het niet onder de vrijstelling valt".

Wat vlees betreft, wordt in het AT eveneens gepreciseerd dat het btw-nultarief ook geldt voor biggenvlees (vers of bevroren), aangezien de maatregel "van toepassing is op varkensvlees, ongeacht de groeivoet van het dier". Dezelfde redenering geldt voor de verschillende benamingen van rundvlees.

Vruchtensappen en nectars vallen echter niet in het btw-nulpakket omdat, aldus het AT, "zij een eigen kader hebben in post 1.11 van lijst I bij het btw-wetboek en niet zijn opgenomen in de lijst van levensmiddelen in het mandje van essentiële gezonde levensmiddelen".

Het btw-nulpakket zal tot eind oktober van kracht zijn en de regering schat dat het een bijdrage van 0,2% zal leveren aan de verlaging van de inflatie in 2023.