Tijdens een persconferentie verwees de BE-afgevaardigde in het parlement van de Azoren, António Lima, naar het nieuws, "bevestigd door de regionale secretaris voor Toerisme, Mobiliteit en Infrastructuur, dat Ryanair dreigde de Azoren te verlaten en dat er daarom onderhandelingen plaatsvinden met de regering om de door de luchtvaartmaatschappij geëxploiteerde routes te behouden".

"Chantage maakt deel uit van de handelswijze van Ryanair, hetzij om te proberen legitieme stakingen voor betere arbeidsvoorwaarden te voorkomen, hetzij om subsidies af te persen van de belastingbetalers in de regio's en steden waar de maatschappij actief is. Het dreigement van Ryanair om niet meer op de Azoren te vliegen, is het zoveelste voorbeeld van de roofzuchtige manier waarop deze maatschappij te werk gaat", aldus de politicus.

António Lima bekritiseerde de handelwijze van Ryanair en beschuldigde de maatschappij ervan te proberen "subsidies af te persen van de belastingbetalers in de regio's en steden waar zij actief is" en voegde eraan toe dat de maatschappij "niet aarzelt subsidies te eisen", terwijl geen enkele andere luchtvaartmaatschappij die geliberaliseerde routes met het vasteland exploiteert, daarover beschikt.

"De regionale regering moet alle bestaande contracten openbaar maken tussen met overheidsgeld gefinancierde entiteiten en Ryanair, namelijk VisitAzores en de Kamers van Koophandel. Wij zullen deze documenten opvragen bij de regionale regering", aldus António Lima.

De afgevaardigde verklaarde dat de partij een verzoek zal voorbereiden, dat "in de komende dagen" bij het parlement zal binnenkomen en waarin om deze gegevens wordt gevraagd.

António Lima herinnerde eraan dat "het luchtruim van de Azoren geliberaliseerd is en iedereen kan vliegen, zonder beperkingen", dus "er kunnen geen directe of verborgen subsidies zijn".

Lusa probeerde tevergeefs commentaar te krijgen van Ryanair.