"In oktober van dit jaar zal SEF opgeheven worden omdat de werknemers ervan in de andere entiteiten worden geïntegreerd, dat wil zeggen, in oktober van dit jaar zal het proces van opheffing van SEF plaatsvinden", zei José Luís Carneiro tegen journalisten.

Woensdag heeft de president van de Republiek de twee decreten afgekondigd betreffende het proces van opheffing van de SEF, namelijk de overgangsregeling voor werknemers en de oprichting van het Agentschap voor Integratie, Migratie en Asiel (AIMA), dat deze dienst zal vervangen op het gebied van administratieve procedures met betrekking tot vreemdelingen.

De regeringsfunctionaris legde uit dat in het kader van dit proces een deel van de werknemers in algemene en administratieve functies zal worden overgeplaatst naar het AIMA en dat de andere werknemers in inspectie- en toezichtfuncties bij de gerechtelijke politie zullen gaan werken.

Als onderdeel van het einde van SEF zullen de administratieve functies overgaan naar het AIMA en het Instituut voor Registratie en Notariaat (IRN), terwijl de politiebevoegdheden naar de Openbare Veiligheidspolitie(PSP), de Nationale Republikeinse Garde(GNR) en de Gerechtelijke Politie(PJ) zullen gaan.

De GNR zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht, de inspectie en de controle van de zee- en landgrenzen, met inbegrip van cruiseterminals.

De PSP wordt verantwoordelijk voor de bewaking, inspectie en controle van de luchthavengrenzen, terwijl de PJ verantwoordelijk wordt voor het onderzoek naar illegale immigratie en mensenhandel.