"Het is een nieuwe stap in deze strategie omdat het belangrijk is dat de grond weer ten goede komt aan de bevolking, en dat de herinnering en de identiteit van deze plaatsen worden gewaardeerd", begint de burgemeester. "Niet alleen het historische centrum moet behouden blijven, maar de hele gemeente. En deze nieuwe verbintenissen zijn de duidelijke test voor de strategie van onze regering om de levenskwaliteit van haar onderdanen te bevorderen."

In die zin heeft de Raad de decreten ondertekend die het begin vormen van drie verbintenissen tot herinrichting van de openbare ruimte, voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Het gaat om de herinrichting van het Covas-centrum in de João Villaretstraat, een ander project in Mercês en de tweede fase van de herinrichting van de Ribeira da Lage.

In een gezamenlijke investering van de gemeente en de gemeentelijke diensten van Sintra, waarmee een investering van ongeveer 900 duizend euro is gemoeid, voegt het project voor de herinrichting van Covas zich in het stedelijk rehabilitatiegebied (ARU) van Rio de Mouro Velho. Volgens de gemeente beoogt het project de identiteit van de plaats nieuw leven in te blazen door de bijzondere kenmerken van een klein salondorp te versterken en beoogt het "de verbetering van het comfort en de veiligheid van de bevolking bij het gebruik van de openbare ruimte", aldus de gemeente Sintra. De herinrichting van de openbare ruimte in Covas "zal voorrang geven aan het verkeer van voetgangers en andere vormen van licht vervoer, zodat de straat weer een punt van ontmoeting en socialisatie wordt".

Een ander project is groen licht gegeven voor de Rua João Villaret, in het herstelgebied MemMartins/Rio de Mouro, in een gezamenlijke investering van de gemeente en Serviços Municipalizados de Sintra ter waarde van 340 duizend euro. Volgens de gemeente bestaat het project uit de aanleg van 40 parkeerplaatsen op de parkeerplaats, de aanleg van de straat en het maken van een verbinding met de omliggende gebieden.

De milieu- en landschapsrenovatie van Ribeira da Lage, nu in de 2e fase, ter waarde van 90 duizend euro, omvat de inrichting van groene ruimten, de aanleg van voetgangers- en fietspaden met afwaterend beton, stadstuinbouw, alsmede de aanleg van zones voor vakantieverblijven en de verbetering van reeds bestaande zones, en de invoering van maatregelen om het overstromingsrisico te beperken.

"Deze onderneming heeft tot doel het aanbod van groene ruimten voor de bevolking te vergroten, met name van Serra das Minas en Rinchoa die verbindingen met andere gemeentelijke infrastructuur ontvangen", concludeerde de raad.