José Luís Carneiro sprak aan het eind van de vergadering van de Raad van Ministers waarin de regering een diploma over de "wijziging van de wettelijke bepalingen voor de verkiezingen van het Europees Parlement" goedkeurde, dat vervolgens in de Vergadering van de Republiek zal worden besproken en in stemming gebracht.

Het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft, met tegenwerking van Portugal, aangekondigd dat de volgende Europese verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 6 en 9 juni 2024.

Voor de journalisten presenteerde de portefeuillehouder Binnenlands Bestuur maatregelen ter bestrijding van de onthouding bij deze verkiezingsakte, waarbij hij wees op de mobiliteitsstemming in alle delen van het land en de heruitgifte van de vervroegde stemming op zondag voorafgaand aan de verkiezingsakte, maar om veiligheidsredenen de mogelijkheid van elektronisch stemmen uitsloot.

Wat het mobiel stemmen betreft, wees de minister van Binnenlandse Zaken erop dat de burgers bij de Europese verkiezingen van 2024 overal op het nationale grondgebied of in het buitenland, op elke plaats waar Portugal consulaire of diplomatieke bevoegdheden heeft, hun kiesrecht zullen kunnen uitoefenen, ongeacht in welk gebied zij zich bevinden.

Toeristische hotspots zoals gemeenten in de Algarve, de kust van Alentejo of Madeira zijn enkele van de punten waar stembureaus kunnen worden ingezet.