Orbs zijn de lichtlichamen van spirituele wezens die op foto's verschijnen. Het is prachtig dat er nu zoveel worden gezien of gefotografeerd, want dit is een stap naar de gouden toekomst wanneer we allemaal de vele engelen zullen zien die altijd om ons heen zijn en wachten om ons te helpen.


Wat zijn Orbs?

Toen ze voor het eerst verschenen beweerden sceptici dat Orbs die op film verschenen stofdeeltjes of vocht op de cameralens waren. Wetenschappers bewezen echter onomstotelijk dat Orbs een energiebron in zich hebben en dus een eigen levenskracht hebben.

Jarenlang beloofden de engelen dat ze bewijs van hun aanwezigheid zouden leveren en ongeveer vijftien jaar geleden maakten ze indruk op bepaalde technologen, wier bewustzijn klaar was, om digitale camera's te maken die de hogere engelenfrequenties konden registreren.

Orbs zijn er om te helpen bij de verlichting en ascensie van iedereen.

Hun doel is mensen te openen voor een hoger bewustzijn. Elke Orb bevat een boodschap of een specifieke energie, zodat degenen die ze zien onbewust worden aangeraakt.

Je maakt Orb-foto's wanneer je bewustzijn overeenkomt met de frequentie van het engelenwezen waarmee je je verbindt.

Ik dacht dat ik een paar Orbs zou delen, zodat jullie hun licht kunnen ontvangen.

Een beschermengel. Foto door Vanessa Proctor

Deze foto herinnert je eraan om je engel om hulp te vragen.

Je Beschermengel is altijd bij je, wachtend om je te helpen. Als je comfortabel en ontspannen bent, zal hij op enige afstand zweven, maar zoals je kunt zien, is hij onmiddellijk dicht bij je op het moment dat je hulp nodig hebt

.

Aartsengelen Metatron en Jophiel met een engel van liefde.

Ik fotografeerde deze prachtige Orb op een nacht in mijn tuin. De oranje energie is Aartsengel Metatron, terwijl de gele Aartsengel Jophiel is, de Engel der wijsheid. In het midden is het zuivere witte licht van een engel van liefde. Als je naar deze Orb kijkt, helpt hij je om je Sterrenpoortchakra te openen om je ascensiereis te ondersteunen.

Een Orb met de Aartsengelen Metatron, Uriël, Michaël, Gabriël en Rafaël. Foto door Patti McCullogh


Deze prachtige Orb verscheen nadat een dame was opgestegen. Hij rustte op de plaats waar ze gewoonlijk zat en ontspande in de tuin.

Er zijn veel galerijen van Orbs op mijn website en in Verlichting door Orbs en Ascensie door Orbs.


Over Diana Cooper

Diana Cooper's spirituele reis begon 40 jaar geleden met een engelenbezoek en sindsdien heeft ze met engelen gewerkt. Ze heeft 34 boeken geschreven die in 28 talen zijn vertaald.

Ze heeft over de hele wereld gereisd om inspiratie uit de hogere sferen te delen en geeft nu regelmatig online cursussen. Ze heeft de Diana Cooper School of White Light opgericht, een non-profit organisatie die wereldwijd spirituele cursussen aanbiedt.

www.dianacooper.com


Author

Diana Cooper’s spiritual journey started 40 years ago with an angelic visitation and she has worked with Angels ever since.  She has written 33 books translated into 28 languages.

She has travelled world-wide sharing inspiration from the higher realms and now teaches regular on-line courses.  She founded the Diana Cooper School of White Light, a not-for-profit organisation offering spiritual teaching courses throughout the world. www.dianacooper.com

Diana Cooper