Een nieuw voorstel voor een tabakswet van de regering, dat op 26 mei het parlement is binnengekomen, voorziet in een rookverbod op zee-, rivier- en meerstranden, bij besluit van de directie, het bestuur of de concessiehouder.

"We zijn hier in de open lucht. Ik denk dat dit min of meer de situatie is die gebeurde met de terrassen van cafés. Er was een schok onder de bevolking, maar uiteindelijk deden mensen mee", zegt Tiago Duro, eigenaar van de Minha Praia-concessie in Quarteira.

"Kijk naar het geval van andere landen die met deze verboden het aantal rokers omlaag hebben gebracht, toch? Ik denk dat het werkt", benadrukt Tiago Duro.

Christofe Pontes is de concessiehouder van Praia Alegre en ook hij vindt dat de beslissing om klanten te verbieden te roken bij hem moet liggen.

"Ik denk dat het ergste van mensen die roken in de concessiezone niet is dat ze roken. Het probleem hier zijn de peuken in het zand".

Christofe Pontes vindt dat rokers een minderheid zijn in de ruimte die hem is toegewezen en vindt dat de kwestie moet worden behandeld zoals in het geval van restaurants, waar rokers niet-rokers niet mogen hinderen.

Volgens het wetsvoorstel zal roken ook verboden worden in bepaalde gebieden zoals openbare zwembaden en waterparken, omdat de regering deze gebieden beschouwt als ontspanningsgebieden waar veel kinderen komen.

Wat de toegang tot tabak betreft, zal het verbod op de verkoop van tabak worden uitgebreid naar sportlocaties, zwembaden en waterparken, concertzalen en -locaties, amusementslocaties, bingozalen, casino's en speelzalen en andere soorten locaties die bedoeld zijn voor shows en muziekfestivals, evenals thuisbezorging of straatverkoop.

De verkoop van tabak via verkoopautomaten is nu verboden op plaatsen die minder dan 300 meter verwijderd zijn van etablissementen voor personen onder de 18 jaar.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk door de regering was aangekondigd, voorziet het aan het parlement overhandigde decreet niet langer in een verbod op de verkoop van tabak bij benzinestations, een verandering die de minister van Volksgezondheid, Manuel Pizarro, rechtvaardigde met het gebrek aan alternatieven voor aankoop op veel locaties.