Met ditzelfde besluit gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van een gebouw in de parochie Beato "bestaande uit twee elementen met een oppervlakte van 4203,91 m², bestemd voor bewoning, handel en toerisme, met 131 geplande parkeerplaatsen.

Wat betreft het project met de naam "Villa Helena", verwijst het naar de vergunning van een werk voor een 5-sterren hotel, met 60 kamers en plannen voorgesteld om het huis uit te breiden.

De goedkeuring van dit project is afhankelijk van de autoriteit van de gemeentelijke directeuren voor Milieu, Groenstructuur, Klimaat en Energie, in het bijzonder van de fytosanitaire behandelingen die nodig zijn om het insect 'Trioza erytreae' te bestrijden op plaatsen waar de soort niet in conflict komt met het voorstel.

De goedkeuring van het project is ook afhankelijk van de betaling van de compensatievergoeding voor gebieden die niet worden afgestaan aan de lokale overheid voor groene ruimten, openbaar gebruik of openbare parkeerplaatsen.

"Het voorstel voorziet in de totale sloop van het bestaande gebouw en de bouw van een nieuw gebouw met drie gevels, twee met uitzicht op straten en de andere op een voetgangersplein. Dit gebouw is bestemd voor toerisme en is bedoeld als aparthotel, een complex met zowel een hotel als appartementen. Het etablissement zal 53 T0-kamers, 8 T1-appartementen en een T2-appartement bieden," staat in het planningsdocument, waarin ook staat dat het project is goedgekeurd met een groot aantal voorwaarden, waaronder die van de Algemeen Directeur voor Cultureel Erfgoed over archeologische zaken.