"Beperkingen en/of gedeeltelijke afschaffing brengen het effect van deze maatregelen ernstig in gevaar, zowel wat betreft het terugdringen van tabaksgebruik als gezondheids-, sociale en economische voordelen. Ook moeten tabaks- en nicotinevrije omgevingen in binnenruimten en de uitbreiding ervan naar buitenruimten die in het wetsontwerp worden genoemd, alomvattend zijn en geen uitzonderingen bevatten", verdedigen de entiteiten in een brief aan de regering en het parlement die vandaag is vrijgegeven.

Voor de groep entiteiten onder leiding van de Portugese Vereniging voor Pneumologie, die al voor deze situatie had gewaarschuwd in een brief die eind mei naar de regering en het parlement is gestuurd, kan er geen verbetering van de gezondheid van de bevolking of duurzaamheid van het SNS zijn "zonder krachtige maatregelen om de gezondheid en de preventie van chronische ziekten te bevorderen".

De brief wordt nu uitgebracht in de context van het parlementaire debat over de nieuwe tabakswet, waarbij de ondertekenaars "namens maatschappelijke organisaties, volksgezondheidsorganisaties, tabaksontmoedigingsorganisaties en patiëntenverenigingen in het land" oproepen om de richtlijn met betrekking tot het intrekken van bepaalde vrijstellingen voor verwarmde tabaksproducten snel om te zetten in nationale wetgeving en dat de wet wordt aangenomen "in overeenstemming met de wetenschap op het gebied van volksgezondheid en bewijs (proof) van tabaksontmoediging".

"Portugal betaalt een hoge prijs voor zijn inertie in tabaksontmoediging, zowel in economische kosten als in schade aan de gezondheid en het welzijn van zijn burgers", zeggen de organisaties, benadrukkend dat de meerderheid van de Portugezen het tabaksontmoedigingsbeleid steunt, volgens Eurobarometers.

"Onze gezamenlijke plicht, en vooral die van hoogwaardigheidsbekleders in Portugal, is het beschermen van de volksgezondheid en het welzijn van de burgers van de natie, door een sterke tabaksregulering te bevorderen", wijzen ze erop, en stellen dat "de beperking van tabaksverkooppunten en -automaten alomvattend en niet gedeeltelijk moet zijn en niet mag worden gewijzigd om verdere uitzonderingen mogelijk te maken".

Ze stellen ook dat marketing, promotie, sponsoring en reclame voor tabak en nicotineproducten (elektronische apparaten) "effectief moeten worden uitgebannen" door middel van sterke regelgeving. "Al deze maatregelen moeten worden goedgekeurd en mogen niet worden afgezwakt", zeggen ze.

Samen met de brief publiceren de organisaties een samenvatting van de beschikbare wetenschappelijke informatie en de impact op de volksgezondheid van de belangrijkste maatregelen die moeten worden goedgekeurd en/of verbeterd in het wetsontwerp, naast de respectievelijke argumenten".

"Over de hele wereld is aangetoond dat regeringen roken en de schade die het veroorzaakt alleen kunnen verminderen door het tabaksontmoedigingsbeleid te actualiseren en periodiek te herzien op basis van wetenschappelijk bewijs (informatie). In Portugal is het tabaksgebruik recentelijk toegenomen", benadrukken ze.

De niet-gouvernementele organisatie Action on Smoking and Health (ASH) stuurde ook een brief naar de Portugese regering waarin ze waarschuwt dat tabak wereldwijd nog steeds de belangrijkste oorzaak is van vermijdbare sterfte, waarbij jaarlijks meer dan acht miljoen mensen sterven.

"Tabak heeft niet alleen een negatieve invloed op het recht op gezondheid en het recht op leven, maar is ook schadelijk voor talloze andere mensenrechten, zoals het recht op ontwikkeling, milieurechten, kinderrechten en vrouwenrechten", aldus de NGO in de brief, waar het agentschap Lusa inzage in had.