"Op 31 december 2022 was de gemiddelde geschatte leeftijd van de werknemers in de overheidsadministratie (48,1 jaar) en in alle subsectoren daarvan hoger dan de gemiddelde leeftijd van de actieve bevolking van het land (44 jaar). De hoogste waarden werden opgetekend in de subsectoren sociale zekerheid (51,9 jaar) en lokaal bestuur (49,7)", luidt het in het document.

Globaal gezien "was de gemiddelde leeftijd van vrouwen in de overheidsadministratie 1,5 jaar hoger dan die van mannen, wat voornamelijk verklaard wordt door het verschil in gemiddelde leeftijd in de subsector centrale administratie (2,7 jaar)".

"Als we de loopbanen bij de strijdkrachten en de veiligheidsdiensten buiten beschouwing laten, steeg de gemiddelde leeftijd van werknemers in het openbaar bestuur en het centrale bestuur met minstens een jaar: van 48,1 jaar naar 49,1 jaar in het geval van de globale indicator voor het openbaar bestuur en van 47,7 jaar naar 49 jaar in het geval van het centrale bestuur," voegt het toe.

Volgens de gedeelde gegevens is de "gemiddelde geschatte leeftijd voor alle werknemers in de overheidsadministratie in 2022 met 4,5 jaar gestegen ten opzichte van eind 2011, waarbij wordt opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen (48,7) in 2022 hoger is dan die van mannen (47,2)".

"Als we de loopbanen bij de strijdkrachten en de veiligheid buiten beschouwing laten, is de gemiddelde leeftijd van ambtenaren over het algemeen gestegen tot 49,1 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd van mannen (49,4 jaar) hoger is dan die van vrouwen (48,9 jaar)."