Volgens REN leverde de fotovoltaïsche productie tot juni 7% van het elektriciteitsverbruik en biomassa 6%, terwijl de aardgasproductie goed was voor 19% en de resterende 20% overeenkwam met de importbalans.

"In het totaal van het semester registreerde de hydro-elektrische productiviteitsindex 0,79 (historisch gemiddelde van 1), de windproductiviteitsindex 0,92 en de zonneproductiviteitsindex 1,07".

In de eerste zes maanden van het jaar was het elektriciteitsverbruik "in lijn met dat in dezelfde periode van het voorgaande jaar", met een daling van 0,3%, rekening houdend met de effecten van temperatuur en werkdagen.

Als we alleen de maand juni analyseren, noteerde het elektriciteitsverbruik een jaar-op-jaar groei van 0,5%, onder invloed van bovengemiddelde temperaturen. Gecorrigeerd voor de effecten van de temperatuur en het aantal werkdagen daalde het met 1,3%.

In juni was het hydro-elektrische regime gunstiger, met een score van 1,11 (historisch gemiddelde van 1), terwijl de omstandigheden voor windenergie en fotovoltaïsche energie onder het gemiddelde lagen, met indices van respectievelijk 0,81 en 0,97.