De analyse van de beloningsstructuur van werknemers (TCO) die voltijds werkten, is opgenomen in het rapport over werkgelegenheid en opleiding voor 2022, van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen (CRL).

"In 2021 toont de analyse van de beloningsstructuur van TCO's die voltijds werkten, met betrekking tot de maandelijkse basisbeloning, dat meer dan de helft van de werknemers (66,9%) geconcentreerd was in de beloningsschaal tussen '665,00 en de 999,99 euro'", aldus het document.

De schijf "1.000 tot 2.499,9 euro" vertegenwoordigde 27,8% van de werknemers, terwijl in de volgende categorie (tussen 2.500 en 4.999,99 euro) er 4,2% waren, met slechts 0,7% met een basissalaris van meer dan 5.000 euro per maand.

Uit een vergelijking met de vorige editie van dit rapport blijkt dat het percentage werknemers met een basissalaris tussen het minimumloon (dat in 2020 635 euro bedroeg) en 999,99 euro is gestegen van 52,7% naar 66,9%.

Volgens het rapport bedroeg in oktober 2021 het gemiddelde maandloon, op het vasteland, van voltijdse TCO's 1.294,10 euro, een cijfer dat een jaar-op-jaar stijging van 3,5% vertegenwoordigt, waarbij het verschil tussen de geslachten "licht" is afgenomen.

"Het gemiddelde maandloon voor mannen bedroeg 1.395,69 euro, terwijl dat voor vrouwen in totaal 1.172,07 euro bedroeg", geeft de CRL aan, met de precisering dat "beide zijn gegroeid, vergeleken met 2020, "hoewel vrouwen meer dan mannen, zodat het verschil tussen de gemiddelde salarissen iets is verzacht", waarmee de trend van de afgelopen jaren wordt voortgezet.

Op deze manier vertegenwoordigt het gemiddelde maandsalaris van vrouwen in 2021 84% van het salaris van mannen, terwijl het vijf jaar geleden nog 81,7% bedroeg.