Na de goedkeuring van de Raad van Ministers heeft Marcelo Rebelo de Sousa het wetsdecreet afgekondigd dat een buitengewone regeling creëert voor de verlenging van rijbewijzen.

"Het wetsdecreet dat een buitengewone regeling creëert voor de verlenging van rijbewijzen is goedgekeurd. Op deze manier wordt het mogelijk voor houders van een rijbewijs dat op wettelijke wijze is verlopen om over te gaan tot de verlenging ervan zonder een speciaal examen te ondergaan", luidt de verklaring van de ministerraad.

"De beoogde regeling is van toepassing op rijbewijzen die vóór 1 januari 2008 zijn afgegeven, waarvan de geldigheidsduur in de respectieve fysieke documenten niet overeenkomt met de wettelijk voorziene periode die van kracht is, en waarmee voertuigen van de categorieën AM, A1, A2, A, B1, B, BE en landbouwvoertuigen kunnen worden bestuurd", voegde de nota eraan toe.