Omdat tussen 21 en 23 juli de 41e Internationale Motorrijdersbijeenkomst plaatsvindt in Vale das Almas, in Faro, en er een aanzienlijke toename van het tweewielige motorvoertuigverkeer op de belangrijkste toegangswegen naar de Algarve wordt verwacht, zal het GNR "de acties van patrouilleren en wegcontrole en -inspectie intensiveren", op de belangrijkste nationale wegen, in het bijzonder in toegangen tot het gebied waar de concentratie plaatsvindt.

Deze operatie is bedoeld om verkeersongevallen te voorkomen, de doorstroming van het wegverkeer te garanderen en weggebruikers te ondersteunen door ze veilig te laten reizen.


Gerelateerd artikel: 15.000 verwacht voor motorevenement Faro