In de studie "Identification and Prioritisation of Locations for Climate Refuges in Lisbon," die door Diário de Notícias wordt geciteerd, wordt opgemerkt dat "er verschillende zones in de stad zijn zonder een grote hoeveelheid bomen of tuinen of andere voorzieningen die kunnen worden gebruikt om de hitte te temperen, waarbij het mogelijk is om dit probleem te identificeren als een probleem dat de hele stad treft"-.

De auteur benadrukte dat "de gevolgen van de klimaatverandering de sociale ongelijkheid kunnen verergeren, omdat de toegang tot parken, zwembaden en klimaatbestendige huizen alleen beperkt is voor degenen die het zich kunnen veroorloven".

Een voorstel van de Livre-partij, dat afgelopen juli werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Lissabon, motiveerde de studie die werd gemaakt. "Die aanbeveling versterkte mijn wil om het effect van het hitte-eiland op de stad te analyseren", legt Banza uit.

"Ik was erg blij dat Livre deze aanbeveling aan de gemeenteraad voorlegde en dat alle partijen ermee instemden, wat aantoont dat deze stad bereid is om dit klimaatopvangnetwerk op te zetten."

Het onderzoek benadrukte zones waar duurdere soorten projecten zouden moeten worden uitgevoerd om ze in klimaatschuilplaatsen te veranderen, wat "locaties zijn met bepaalde kenmerken die helpen het hitte-eilandeffect te verminderen en, als gevolg daarvan, klimaatverandering helpen bestrijden".

De expert gebruikte variabelen zoals de temperatuur van het stedelijke hitte-eiland, de nabijheid van tuinen en parken, van bibliotheken, de concentratie van bomen en de bevolkingsdichtheid om te concluderen dat er zes bijzonder problematische gebieden in de stad zijn: Baixa, rua Morais Soares/Alto de São João, Chelas, Bairro do Rego, Parque das Nações en Ajuda.

In de Baixa, bijvoorbeeld, "zijn er bijna geen bomen en is er veel autoverkeer, waardoor de hitte nog sterker voelbaar is." In de Morais Soares straat, samen met Arroios en Penha de França, "zijn het locaties met weinig bomen en een hoge bevolkingsdichtheid, die volgens CENSOS 2021 zelfs de dichtstbevolkte vierkante kilometer van het land zijn."

In de zones met meer tuinen, wijst Manuel Banza erop dat "het hitte-eilandeffect minder voelbaar is." Plaatsen zoals "de omgeving van Fundação Calouste Gulbenkian bij Avenidas Novas, Campo Grande en Alvalade, of Carnide, laten zien dat het hitte-eilandeffect soms negatief is, of beter gezegd, lager is dan het referentiepunt dat in deze berekening wordt gebruikt."

"Een van de prioriteiten zou het planten van meer bomen moeten zijn en we zouden deze gelegenheid moeten gebruiken om twee problemen op te lossen: meer groene ruimtes met schaduw en water garanderen om de temperatuur te verlagen, maar ook om van deze plekken ontmoetingsplaatsen voor mensen te maken waar ze zich comfortabel kunnen voelen om te verblijven," legde hij uit.