In de "Lokale inkomensstatistieken" voor het jaar 2021 onthulde het INE dat de mediaanwaarde van het opgegeven bruto-inkomen dat werd afgetrokken van de IRS (enkelvoudige inkomstenbelasting) die door belastingplichtigen werd betaald, in dat jaar in Portugal 10.128 euro bedroeg.

In 69 gemeenten was de mediane inkomenswaarde hoger dan de nationale referentie, en de gemeenten met mediane waarden boven de 12.000 euro waren Oeiras (14.552 euro), Lissabon (13.378 euro), Cascais (12.296 euro), Alcochete (12.239 euro) en Coimbra (12.055 euro).

Tussen 2020 en 2021 was er in 83% van de gemeenten een toename van het jaarlijkse wijzigingspercentage in de mediane waarde van het inkomen.

In 58 gemeenten was de inkomensversnelling groter dan of gelijk aan die in het land (meer dan 3,5 procentpunten), waarbij Albufeira de gemeente was met de grootste stijging (meer dan 8,4 procentpunten).

In 30 gemeenten was de ongelijkheid in inkomensverdeling groter dan in het land, met de nadruk op de gemeenten Lissabon (42,5%), Porto (42,0%), Vila do Porto (40,7%) en Cascais (40,6%).

Tussen 2020 en 2021 vertoonde 75% van de gemeenten een vermindering in de asymmetrie van het opgegeven bruto-inkomen dat werd afgetrokken van de IRS die de belastingbetaler betaalde, waarbij de gemeente Vila do Porto (min 1,7 procentpunten), op het eiland Santa Maria, op de Azoren, de grootste vermindering registreerde.

Volgens INE "stegen alle gemeenten de mediane waarde van het inkomen per belastingplichtige en groeide meer dan 35% van de gemeenten boven het land".

"In 2021 steeg de mediane waarde van het opgegeven bruto-inkomen dat werd afgetrokken van de door de belastingbetaler betaalde IRS met +4,8%, vergeleken met het voorgaande jaar (+1,3% in 2020)", beschrijft INE.

INE heeft de lokale inkomensstatistieken voor 2021 vrijgegeven op basis van geanonimiseerde belastinggegevens van de Belastingdienst (AT) met betrekking tot de verrekeningsnota van de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (IRS - Model 3), verkregen op basis van een protocol dat tussen de twee entiteiten is ondertekend.