28 juli is het moment waarop het belang van natuurbehoud op nationaal en internationaal niveau wordt gevierd.

Volgens ECO begon de verantwoordelijkheid de afgelopen decennia aan belang te winnen door de snelle achteruitgang van het milieu als gevolg van de klimaatverandering, die op haar beurt door toedoen van de mens ernstige vormen begon aan te nemen. De weg die voor ons ligt belooft een uitdaging te worden, die dwingt tot toezeggingen en actieplannen om deze te realiseren teneinde het milieu te behouden, zowel op het land als op zee. Door ECO/Capital Verde geraadpleegde milieudeskundigen hebben vier gebieden aangewezen waar op dit moment dringend actie moet worden ondernomen, waarbij wordt opgeroepen tot beter beheer, overheidsbeleid en financiering.

Zowel milieuactivisten als de Rekenkamer hebben Portugal al gewaarschuwd met betrekking tot beschermde mariene gebieden (MPA's). Het land is, net als de andere staten van de Verenigde Naties (VN), verplicht om "het mariene leven te beschermen - de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen te behouden en duurzaam te gebruiken" door middel van verschillende internationaal overeengekomen doelen, zoals voorzien in de 2030 Agenda. Tegen het einde van het decennium moet Portugal 30% MPA's garanderen, en tijdens de Oceanenconferentie in Lissabon vorig jaar herhaalde de premier deze verplichting zelfs. Maar volgens de Rekenkamer "is het duidelijk dat het moeilijk blijft om deze verplichting na te komen".

"AMP's worden internationaal erkend als een van de belangrijkste instrumenten om de menselijke impact op de mariene biodiversiteit te beperken, ecosystemen in stand te houden en te verbeteren, en zijn een fundamenteel onderdeel van duurzaamheid, mitigatie, aanpassing en veerkracht ten opzichte van klimaatverandering", vindt Rita Sá, coördinator oceanen en visserij van het ANP/WWF aan ECO/Capital Verde, die aandringt op "dringende inspanningen".

Officiële gegevens die door de organisatie worden aangehaald, geven aan dat slechts 4% van de Exclusieve Economische Zone is aangewezen als een AMP, een waarde die stijgt tot 8,9% als het uitgebreide continentale plat wordt meegerekend, dat wil zeggen het totale gebied onder nationale jurisdictie, hoewel, volgens de ANP/WWF, "het grootste deel van dit gebied slechts matig beschermd is". In beide gevallen liggen de waarden ver onder de 30%.

Van de kant van de milieuvereniging Zero wordt een oproep gedaan aan het Ministerie van Milieu en Klimaatactie om "met spoed" een missiestructuur op te zetten om op zeer korte termijn de gebieden te inventariseren en te classificeren, met als tijdshorizon het jaar 2030, zodat "de logica van het vernietigen van waardevolle gebieden ophoudt te bestaan en in de toekomst aangetaste gebieden die grote investeringen nodig hebben om te worden hersteld, worden geclassificeerd".

Eerder deze maand keurden de gemeenten Cascais, Mafra en Sintra bijvoorbeeld de ondertekening goed van een memorandum van overeenstemming voor de oprichting van het Beschermd Marien Gebied van Communautair Belang (AMPIC). Met de ondertekening van dit memorandum zal twee miljoen euro worden geïnvesteerd in het project, waarvan één miljoen euro door het Milieufonds en 400 duizend euro door de gemeente Sintra, 400 duizend euro door de gemeente Cascais en 200 duizend euro door de gemeente Mafra.

Alle 27 lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de zes jaar verslag uit te brengen over de staat van instandhouding van habitats en soorten, maar volgens het ANP/WWF blijkt uit de gegevens tot 2018, vergeleken met de voorgaande periode 2007-2012, dat de staat van instandhouding van habitats en soorten in Portugal binnen de werkingssfeer van het Natura 2000-netwerk is verslechterd. In het algemeen is het aantal habitats dat zich in een slechte staat van instandhouding bevindt, ten opzichte van de periode 2007-2012 gestegen van 6% naar 29%.