De staking is uitgeroepen door de Nationale Unie van Werknemers in lokale en regionale overheidsdiensten, overheidsbedrijven, concessiehouders en dergelijke (STAL), voor de periode van vrijdag tot maandag.

De staking geldt voor werknemers van EMARP, een gemeentelijk bedrijf dat verantwoordelijk is voor de inzameling, verwerking en verwijdering van stedelijk afval en stedelijke hygiëne in Portimão, in het district Faro, waarvan de gemeenteraad 100% van het aandelenkapitaal bezit.

In een gesprek met het agentschap Lusa legde Bruno Luz, regiomanager van STAL voor de Algarve, uit dat "de staking het gevolg was van het gebrek aan bereidheid van het bedrijf om te onderhandelen over de lijst met eisen die de werknemers hadden ingediend".

Volgens de vakbondsleider is er "diepe ontevredenheid" onder de werknemers over de werksituatie, gezien het feit dat "ze hun koopkracht hebben zien verslechteren" in de afgelopen jaren en nog scherper in het afgelopen jaar.