Het versterken van videobewakingssystemen en het inbouwen van alarmsystemen is een van de 53 maatregelen die zijn voorzien in de geïntegreerde strategie voor stedelijke veiligheid (EISU), een richtsnoerdocument voor het openbare veiligheidsbeleid dat in juli door de regering is goedgekeurd.

De resolutie van de Raad van Ministers geeft aan dat de invoering van een alarmsysteem in videobewakingssystemen "een belangrijk instrument is voor de detectie van situaties die snel optreden vereisen, waardoor de veiligheidstroepen adequate middelen kunnen toewijzen in het licht van een mogelijke dreiging die door het systeem wordt geïdentificeerd".

Volgens de regering is het alarm een toepassing die in het videobewakingssysteem wordt geïntegreerd en die, afhankelijk van een reeks indicatoren, "een signaal afgeeft aan de systeembeheerder om hem te waarschuwen voor een risico- of gevaarsituatie".

In het document staat bijvoorbeeld dat "het signaal wordt afgegeven wanneer een voertuig op een bepaalde weg de verkeerde kant oprijdt of wanneer op de luchthaven een bepaald stuk bagage na een bepaalde tijd geïsoleerd en onbeweeglijk blijft".

"Op deze manier kan de exploitant sneller de middelen activeren die nodig zijn voor het gedetecteerde voorval", onderstreept hij, waarbij hij opmerkt dat gemeenten steeds vaker videobewakingssystemen installeren.


Gebieden met hoge criminaliteit

Op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën voorziet het EISU ook in het opzetten van een programma voor georeferentie van criminaliteit om beter inzicht te krijgen in de plaatsen met de hoogste criminaliteit.

De georeferentie van criminaliteit, met behulp van contextuele variabelen, zorgt voor een beter begrip van het fenomeen en de goedkeuring van maatregelen voor de preventie ervan, waardoor het gebruik van het Geografisch Informatiesysteem (GIS)-platform mogelijk wordt om criminele voorvallen in kaart te brengen, met georeferentie van de plaats, de kwetsbaarheden en wat er dagelijks gebeurt.

"Dit is een belangrijk beslissingsondersteunend instrument, omdat het ook de identificatie van (geanonimiseerde) profielen van daders en slachtoffers mogelijk maakt, evenals de analyse van het soort misdrijf en de mogelijkheden om het te plegen, namelijk door de integratie van gegevens die de relatie leggen", aldus het document.


Proximity policing

Nabijheidspolitie is ook een inzet van EISU, die voorziet in de aanschaf van meer mobiele service- en zichtbaarheidseenheden die het mogelijk maken om "de politiezorg aan te passen en te versterken in gebieden met de hoogste bevolkingsconcentratie", naast gecoördineerde patrouilleacties met de Gemeentepolitie.

EISU creëert ook een nieuw proximity policing programma voor het hoger onderwijs, genaamd Safe Higher Education, naast het voortzetten en versterken van de Safe School, Safe Seniors en Safe Sports programma's, evenals het uitbreiden van het project gericht op de gebieden met de hoogste concentratie van uitgaansgelegenheden.

De Geïntegreerde Stedelijke Veiligheidsstrategie, die donderdag van kracht wordt, voorziet ook in de ondertekening van nieuwe lokale veiligheidscontracten, "met het oog op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, het elimineren van criminogene stedelijke factoren, het verminderen van sociale kwetsbaarheid en het bevorderen van burgerschap en gendergelijkheid, het bevorderen van een gezamenlijke aanpak door verschillende sociale actoren voor de lokale realiteit".