De heilige Frances werd in 1384 in Rome geboren uit een adellijke familie. Ze wilde non worden, maar in gehoorzaamheid aan haar ouders trouwde ze op 13-jarige leeftijd met Alonzo Ponziano. In de 40 jaar dat ze samenleefden was er nooit een misverstand tussen hen. Ze leidde een leven van gebed en opoffering, bezocht de zieken en hielp de armen. Na verloop van tijd baarde ze Johannes Baptist, Evangelist, en Agnes, die ze opvoedde in het christelijk geloof.

Credits: PA; Auteur: PA;

Frances onderging veel beproevingen met geduld en geloof, waaronder de ontvoering van de kleine Johannes en de vroege dood van Evangelist en Agnes. Door vriendelijkheid en geduld won ze de genegenheid van haar schoondochter Mobilia, die haar voorheen met minachting had behandeld. In 1425 stichtte Frances de Oblatencongregatie van Tor de Specchi, toegewijd aan God en de dienst aan de armen. Na de dood van haar man ontving ze het religieuze habijt en leefde ze in de gemeenschap als de laagste van de zusters. Ze stierf in 1440 en werd begraven in de kerk Santa Maria Nuova in Rome, die naar haar werd genoemd.