"Het NRP 'Figueira da Foz' en het NRP 'Dragão' hebben sinds 16 augustus het schip van de Russische Federatie 'RFS Mercuriy', van de Steregushchiy-klasse, dat op doorvaart was voor de kust van Portugal, begeleid en gemonitord", onthulde de marine in een verklaring aan de pers.

De marine herinnerde eraan dat "het toezicht op Russische marine-eenheden voortvloeit uit de verdediging van nationale belangen en de uitoefening van het staatsgezag op zee" en "ook bijdraagt aan de betrokkenheid van Portugal bij de collectieve inspanning van het Bondgenootschap om maritiem situationeel bewustzijn te behouden".

De Portugese marine heeft onlangs verschillende Russische schepen begeleid tijdens hun doortocht voor de nationale kust.

Vorige week begeleidden ze bijvoorbeeld de doorvaart van het Russische schip "Kildin".

Het meest controversiële geval deed zich voor in maart van dit jaar, toen 13 matrozen van het schip dat was toegewezen aan de maritieme zone van Madeira "weigerden een missie uit te voeren" om een Russisch schip ten noorden van Porto Santo te begeleiden, met als argument "een storing in een van de motoren".