De operatie van de Autoriteit voor Voedselveiligheid (ASAE) vond de afgelopen weken plaats op nationaal niveau, op stranden aan de kust en in het binnenland, om de naleving van hygiëne- en voedselveiligheidsnormen te waarborgen.

Een van de belangrijkste overtredingen was het gebrek aan voorafgaande kennisgeving van de activiteit en het ontbreken van een klachtenboek.