Sinds deze belasting in 2012 werd opgelegd, heeft Jerónimo Martins, geleid door Pedro Soares dos Santos, deze aangevochten bij de rechtbank.

De groep wacht op de beoordeling van een klacht die is ingediend bij de Europese Commissie, die van mening is dat deze vergoeding "illegale staatssteun" is. Volgens het halfjaarlijks verslag en de jaarrekeningen van de groep "werden de bovengenoemde schikkingen aangevochten voor de rechtbank, omdat men ervan overtuigd was dat ze onverschuldigd waren, aangezien bovendien het wettelijke diploma dat TSAM in het leven riep, ongrondwettelijk werd bevonden".

In slechts één decennium en tot 2021 heeft de staat meer dan 73 miljoen euro ontvangen uit het in rekening brengen van deze vergoeding. TSAM is bedoeld om de kosten van officiële fytosanitaire controles te financieren, om de gezondheid van dieren en de voedselveiligheid te beschermen. En het wordt toegepast op bedrijven met meer dan 2.000 vierkante meter of die eigendom zijn van bedrijven of groepen met een totale verkoopoppervlakte gelijk aan of groter dan 6.000 vierkante meter.