De gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart zal dienen om gelijke behandeling te garanderen - zoals gratis en/of prioritaire toegang, gereduceerde tarieven of persoonlijke assistentie - wanneer begunstigden andere lidstaten bezoeken, en zal dienen als bewijs van de status van gehandicapte in alle EU-landen.

Volgens een persbericht zal de nieuwe parkeerkaart "mensen met een handicap toegang geven tot dezelfde parkeerrechten als in een andere lidstaat".

Deze parkeerkaart zal een gemeenschappelijk verplicht formaat hebben, dat nationale parkeerkaarten voor mensen met een handicap zal vervangen en in de hele EU zal worden erkend.

De voorgestelde richtlijn bepaalt dat de lidstaten de kaarten zowel in fysieke als in digitale vorm moeten aanbieden, de voorwaarden en regels voor de afgifte of intrekking van kaarten aan het publiek beschikbaar moeten stellen en ervoor moeten zorgen dat dienstverleners in een toegankelijk formaat informatie verstrekken over speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling voor mensen met een handicap.

Elke lidstaat moet een bevoegde autoriteit aanwijzen die toezicht houdt op de afgifte, verlenging en intrekking van beide kaarten, in overeenstemming met de respectieve nationale regels en praktijken.

Het voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van de EU en het Europees Parlement.