"Beide ordes zijn van mening dat de dringende huisvestingsbehoeften van het land met vastberadenheid moeten worden opgelost door middel van de eigen stimuleringsmechanismen van de staat, zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van particulier initiatief", staat in een verklaring.

In hun gezamenlijke standpunt over de "urgente huisvestingscrisis" in het land, zeggen architecten en ingenieurs dat ze bereid zijn om de "noodzakelijke beslissingen voor Portugal te bedenken, te ontwerpen en te nemen om aan de ernstige bestaande huisvestingsbehoeften te voldoen".

Ze geven aan evenzeer beschikbaar te zijn om te helpen bij het ontwerpen van "overheidsbeleid" dat doorslaggevend is bij het oplossen van deze crisis, waarbij ze stellen dat ze de capaciteit hebben om tussenbeide te komen op het niveau van huisvesting, stedelijke planning, milieu en landschap, om oplossingen te "bedenken en te ontwerpen".

"Het is belangrijk dat besluitvormers op nationaal, regionaal en lokaal niveau zich bewust worden van deze onvermijdelijke realiteit", aldus de orders.

Voor organisaties die architecten en ingenieurs vertegenwoordigen, zou de staat de "belangrijkste motor moeten zijn van projecten die inspelen op de huisvestingsbehoeften van de Portugezen".

"Dit is het moment om onverwijld te handelen", dringen de orders aan.