In een gesprek met journalisten verklaarde José Luís Carneiro dat een deel van de inkomsten uit de automatische snelheidscontrole zal worden gebruikt om "de verwijdering van 'black spots' op Portugese wegen te financieren", of het nu gaat om gemeentelijke wegen of om kruisingen tussen lokale wegen, gemeentelijke wegen en nationale wegen.

Hij zei dat de berekening in 2022 ongeveer 26,3 miljoen euro bedroeg.

De regering is van plan om "een deel van deze inkomsten te gebruiken om te investeren in lokale verkeersveiligheidscontracten met gemeenten, zodat gemeenten kunnen investeren in het verwijderen van obstakels die bijdragen aan ongevallen", zei hij.

José Luís Carneiro kondigde ook aan dat hij op 20 september het voorstel voor een geïntegreerde verkeersveiligheidsstrategie, die uit drie onderdelen zal bestaan, aan de Vergadering van de Republiek zal voorleggen.

Volgens de minister heeft de eerste te maken met houding en gedrag, aangezien de drie belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen in verband worden gebracht met houding en gedrag met betrekking tot te hard rijden, overmatig alcoholgebruik en rijden met een mobiele telefoon.

Ten tweede is het de bedoeling om samen met het ministerie van Infrastructuur en gemeenten een geïntegreerd plan op te stellen om de zogenaamde black spots te verwijderen.

José Luís Carneiro herinnerde eraan dat deze punten een van de oorzaken van verkeersongevallen zijn.

De derde pijler is gericht op het creëren van betere omstandigheden voor noodhulp bij ongevallen op nationale wegen.