"Sinds het begin van 2023 zijn er historische hoogtepunten in de maandelijkse passagiersaantallen op de nationale luchthavens", zegt het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), met als detail dat er in juli een gemiddelde dagelijkse aankomst was van 117,2 duizend passagiers, "een waarde hoger dan die geregistreerd in juli 2022 (104,3 duizend; +12,4%) en 11,1% boven die geregistreerd in juli 2019 (105,5 duizend), wat overeenkomt met de hoogste gemiddelde dagelijkse waarde hoog sinds het begin van de records".

Volgens de "Quick Air Transport Statistics" verplaatsten in de maand juli zeven miljoen passagiers en 18,7 duizend ton vracht en post zich via de nationale luchthavens, wat overeenkomt met variaties van respectievelijk +12,5% en -5,7% ten opzichte van juli 2022. Vergeleken met juli 2019 waren er stijgingen van 10,8% en 1,5%, in dezelfde volgorde.

In de gecumuleerde periode van januari tot juli 2023 steeg het aantal passagiers met 25,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, terwijl het vracht- en postverkeer een daling liet zien (-1,6%). In vergelijking met dezelfde periode in 2019 waren er stijgingen van respectievelijk 11,8% en 8,2%.

In juli van dit jaar kwam 81,7% van de passagiers die uitstapten op nationale luchthavens overeen met internationaal verkeer, voor een totaal van drie miljoen passagiers, waarvan de meerderheid afkomstig was van het Europese continent (69,0% van het totaal), wat overeenkomt met een stijging van 13,0% ten opzichte van juli 2022.


Amerikaanse passagiers

Het Amerikaanse continent was de tweede belangrijkste herkomst, met 8,6% van het totale aantal ontscheepte passagiers (+9,1%).

Wat betreft de passagiers die aan boord gingen, kwam 80,3% overeen met internationaal verkeer, met een totaal van 2,7 miljoen passagiers, met als belangrijkste bestemming luchthavens op het Europese continent (66,1% van het totaal), met een groei van 13,7% ten opzichte van juli 2022.

Luchthavens op het Amerikaanse continent waren de tweede belangrijkste bestemming voor instappende passagiers (9,8% van het totaal; +13,6%).

Van het totaal van 38.274.000 passagiers tussen januari en juli, verwerkte de luchthaven van Lissabon 50,0% (19,1 miljoen), een groei van 27,1% in vergelijking met dezelfde periode in 2022 (+8,0% in vergelijking met 2019).


Porto Airport concentreerde 22,4% van het totale aantal passagiers en groeide met 25,7% (+15,2% ten opzichte van 2019), terwijl Faro Airport een groei van 19,2% registreerde (+5,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2019).

Als we kijken naar het aantal passagiers dat tussen januari en juli uitstapte en instapte op internationale vluchten, was het Verenigd Koninkrijk het belangrijkste land van herkomst en bestemming van de vluchten, met een groei van 20,8% in het aantal uitgestapte passagiers en 22,4% in het aantal ingestapte passagiers, vergeleken met dezelfde periode in 2022.

Frankrijk bezette de tweede plaats, met stijgingen van 21,6% en 22,2%, in dezelfde volgorde, gevolgd door Spanje, met "aanzienlijke stijgingen" ten opzichte van dezelfde periode in 2022 (+42,6% als land van herkomst van vluchten en +42,8% als land van bestemming).