"In een tijd waarin de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg zijn gestegen, wat ook gevolgen heeft voor de kosten voor gebruikers, vooral diegenen die lijden aan chronische ziekten, is het belangrijk om te benadrukken dat, volgens de marktmonitoringrapporten van Infarmed", de gemiddelde prijs van generieke geneesmiddelen in de afgelopen 17 jaar met 66% is gedaald, zegt de Portugese Vereniging van Generieke en Biosimilar Geneesmiddelen (APOGEN).

APOGEN benadrukt in een verklaring dat "dit betekent dat het uiteindelijke bedrag dat Portugese gezinnen moeten betalen elke keer dat ze kiezen voor deze meer kosteneffectieve medicijnen aanzienlijk is gedaald".