Op 28 april werden in een besluit van de staatssecretaris voor Visserij, Teresa Coelho, de beheersmaatregelen voor de sardinevisserij vastgesteld, waarbij werd opgemerkt dat het Directoraat-Generaal voor Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten (DGRM) de dagelijkse limieten kon wijzigen.

Na de vergadering van het toezichtcomité, die maandag plaatsvond, besloot het DGRM nieuwe maxima in te stellen voor het lossen en verkopen van sardines, waaronder een limiet van "765 kg (34 manden) sardines gekalibreerd als T4, ongeacht het bestaan van andere grootteklassen".

Het DGRM-diploma bepaalt dat voor vaartuigen met een lengte over alles van minder dan of gelijk aan negen meter, de limiet 2.250 kg (100 manden) is.

Voor vaartuigen langer dan negen meter en korter dan 16 meter is de limiet 3.938 kg (175 manden).

Voor schepen met een lengte over alles van meer dan 16 meter is de drempel vastgesteld op 5.652 kg (250 manden).

Het DGRM-besluit wordt maandag om 00:00 uur van kracht.

De sardinevisserij is op 2 mei heropend.